Asertivita III. Jana Neusarová, PhD.

Asertivita III. Jana Neusarová, PhD.

Asertivita je charakterizována jednoduchým, jasným a přehledným sdělováním a požadováním během verbální komunikace. Příspěvky o asertivitě už jste si od Jany Neusarové, PhD., vysokoškolské pedagožky na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze, mohly přečíst dva.

Články Asertivita I. a Asertivita II. si můžete připomenout proklikem. Na závěr minulého povídání jsme se věnovaly asertivním právům a kontextu, ve kterém se komunikace odehrává. Zmínily jsme také, že záleží na typu osobnosti lidí, kteří spolu komunikují.

Z pedagogického a andragogického pohledu je rozhodně vždy potřeba zohledňovat typy osobnosti, se kterými jednáme a které vzděláváme. To bohužel často uniká nejen organizátorům vzdělávání, ale též lektorům kurzů asertivity.

Komerční asertivita

S největší pravděpodobností je to proto, že kurzy asertivity jsou produkt. Know how je zpeněžitelné, a tak osobnost příjemce (účastníka vzdělávání) ztrácí na důležitosti, protože cílem je zisk. Správně by kurz asertivity měl být o podpoře spolupráce a posílení etiky v mezilidské komunikaci.

Chybí specificky šité doporučení na míru každému z účastníků po skončení kurzu. V ideálním případě by každý účastník obdržel doporučení, kdy a jak má asertivní jednání využívat. Přitom při užívání asertivity je třeba zohledňovat sociální, kulturní a situační kontext, ve kterém se komunikace odehrává. Musí zde být respekt k sociálním rolím zúčastněných aktérů a jejich osobnostním specifikům.

Asertivita a typ osobnosti

Osobnosti vysoce extrovertní, průbojné, zaměřené na výkon, uplatňující kompetitivní jednání a soupeřivý postoj i chování, je užitečné podpořit spíše v kooperativním komunikačním stylu. Také je potřeba posílit trénink naslouchajících technik pro podpoření ochoty spolupráce, vzájemného naslouchání, a zejména pak zpětného reagování na komunikačního partnera i na schopnost se vzájemně dohodnout.

Introvertní osobnosti, neprůbojné a stydlivé, s křehkým sebepojetím a tišším hlasem, bývá naopak vhodné podpořit v asertivním výcviku, protože takovým osobnostem může trénink asertivity pomoci ve formování zdravého sebevědomí a účinnější komunikaci s ostatními.

Úskalí asertivních technik a jejich možné zneužití

Jak už bylo řečeno, současné kurzy asertivity vesměs nezohledňují osobnostní rysy uchazeče o takový kurz. Dvojsečné může být využívání asertivity osobnostmi, které mají tendenci s ostatními lidmi manipulovat.

Samostatným problémem, ale úzce souvisejícím, je potom téma využití kurzu asertivity osobnostmi, které vykazují psychopatické rysy a celkově problematika společenských rizik s tím spojených. Odborná literatura, ale i zkušenosti některých studentů dálkového studia, kteří již mají četné pracovní zkušenosti, vše potvrzují. Osobnost, která je sice sociálně inteligentní, ale bez schopnosti vcítění se do druhých lidí, může být v dalším kontaktu s lidmi velmi nebezpečná.

Psychopaté a sociopaté

Tyto typy lidí více než často získané asertivní dovednosti následně zneužívají pouze k uplatňování svých vlastních cílů a zájmů (nejčastěji spojených s touhou po moci a penězích), a to na úkor spolupráce a plnění pracovních úkolů v příjemné mezilidské atmosféře.

Vysoké riziko představuje i návštěvnost psychopatických osobností na terapeutických sezeních, protože také terapeutické techniky psychopatická osobnost často zneužívá k manipulaci s ostatními. Problémem zůstává i diagnostika psychopatie a sociopatie, se kterou mají obtíže i experti z oboru klinické psychologie.

Můžeme se ptát, kolik takových spolupracovníků za život potkáme. Naštěstí jich ale podle dostupných údajů není mnoho, hovoří se o 4 až 5 % lidí v rámci populace. V současné době je bohužel pracovní prostředí živnou půdou pro tento typ osobností, protože se vyžaduje rychlost, dravost a schopnost odvážně se rozhodovat.

Přesně to otevírá psychopatům široké pole působnosti ve vysoké politice i v businessu (experti hovoří o nové skupině tzv. úspěšných korporátních psychopatů). Nejde tedy jen o to zohlednit, zda použít v dané situaci asertivní techniku, ale také mít na paměti, kdo ji používá a s kým komunikace probíhá.

Proto je nutností naučit se využívat nejen asertivní, ale také kontramanipulativní techniky jednání.