Má osobní floristická fotogalerie

Má osobní floristická fotogalerie

Má osobní floristická fotogalerie má být poděkováním za možnost účastnit se kurzu. A tak úplně mimo mé profesní obory, jsem nyní též certifikovaná floristka!

Měla jsem štěstí na lektorku

Pavlína Vítková

Pro Pavlínu není v žádném případě cílem kurzů pouhé předávání technických znalostí z oboru. Floristika je mnohem víc. a tak je nutné všechny účastníky také povzbudit ke kreativitě a připravit je k profesionálnímu vedení své práce.

Mottem kurzů jsou slova architekta Antonio Gaudi, který u své umělecké práce kladl důraz na technické dovednosti. Floristika není jen řemeslem, ale také formou umění.

Florista

Má osobní floristická fotogalerie začíná u toho, kdo vlastně florista je? Je tvůrcem rostlinné dekorace od malých po velké dekorační kompozice, které zlepší estetiku prostředí. Zajímá se o vizuální oslavu, akci, celkovou dekoraci interiéru a exteriéru pomoci řezaných – hrnkových květin, rostlinného i nerostlinného materiálu. Používá ve své práci kompoziční principy , umělecké a technické znalosti týkající se využití prostor a interiérového designu.

Akademie Dekflor

Po dvacetileté praxi věnované kytičkám se Pavlína rozhodla své zkušenosti předat dalším zájemcům o floristiku. Na kurzech se setkáte z 80% praxe s živými květy a 20% teorie. Všichni společně zde propírají své profesionální i laické zkušenosti, je zde spousta nových nápadů, inspirace a hodně legrace.

Srdečně vám doporučuji tento skvělý kurz

Po absolvování obdržíte také hromadu důležitých dokumentů 🙂

  • Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu na základě rozhodnutí MŠMT ČR s celostátní platnosti.
  • Po úspěšném ukončení závěrečné zkoušky absolvent obdrží
    Osvědčení o získání profesní kvalifikace Florista na základě rozhodnutí MZE s celostátní platností a platností v EU.
  • Certifikát o absolvování vybraného kurzu.

Kurzy Pavlína pořádá v Ostravě, Brně, Otrokovicích a v Praze a můžete mi věřit, že pokaždé narazíte na vybranou skupinku lidí, se kterými budete trávit čas s nadšením!